2007. aastal tegevust alustanud ettevõte Eksklusiivehitus OÜ on valdavalt spetsialiseerunud katuste ja fassaadidega seotud teenustele ja materjalide müügile. Algusest peale oleme spetsialiseerunud tehniliselt keerukamate katuste ehitamisele ja viimastel aastatel on lisandunud ventileeritavate fassaadide ehitus.

Lisaks ehitusteenuse pakkumisele müüme ka kõiki katuste (sh lamekatuste) ja fassaadide ehitamiseks ning renoveerimiseks vajalikke materjale.

Meie teenused

Me tegeleme meelsasti kõigi keerukamate lahendustega ja ootame oma klientidelt väljakutseid nii uute majade ehitamisel kui ka restaureerimisel abistamise alal. Nagu eelnevalt mainitud, tegeleme tehniliselt keerukamate katuste ehitamisega, mis nõuavad nii katusemeistritelt kui firma juhtidelt põhjalikke tehnilisi teadmisi ning töökogemust. Lisaks tavapärasematele viilkatustele ehitame ka väiksemahulisi lamekatuseid PVC- ja FPO-rullmaterjalidest.

Veidi hiljem spetsialiseerusime ka täna üha rohkem populaarsust koguvate ventileeritavate fassaadide ehitusele. Fassaade ehitame erinevatest vastupidavatest materjalidest (metall, kiltkivi, kiudtsementplaadid, katusekivi).

Et mitte keskenduda vaid uute hoonetega seotud töödele, omame ka litsentse restaureerimistööde ja muinsuskaitsealuste hoonete tehniliste projektide ning järelevalve teostamiseks. Seega võib öelda, et katuste ja fassaadide alal suudame töötada nii uute kui renoveerimist vajavate majadega.

Eksklusiivehitus katusematerjalide müükMeie müügitegevus

Lisaks eelnevates lõikudes mainitud teenustele tegeleme ka katuse- ja fassaadimaterjalide müügiga. Meie tootevalikust leiate kõikidest peamistest materjalidest katuse- ja fassaadimaterjale:

Meie valik on tõesti mitmekesine ja tänu oma suurtele kogemustele abistame oma kliente asjatundliku nõustamisteenusega.

Väljaõpe ja valdkonna arendamine

Tänasel ehitusturul ei saa konkureerida ilma põhjalike teadmiste ja erialase hariduseta. Ka siin ei ole Eksklusiivehitus OÜ jätnud midagi juhuse hooleks, sest ettevõtte juhid Peeter Kärp ja Peep Veske on omandanud Tallinna Tehnikaülikoolis ehitusalase kõrghariduse. Lisaks ettevõtte juhtidele omavad vajalikku kogemust ka firma töötajad, kes on läbinud palju erinevaid koolitusi. Lisaks omavad osa töötajaid katuste ehitamise kogemust Rootsist ja Austriast ning meie kvalifitseeritud töötajad on esindanud Eestit ka noorte katusemeistrite maailmameistrivõistlustel!

Hoidmaks oma valdkonna taset Eestis kõrgel, on Eksklusiivehitus OÜ Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liidu asutajaliige ning osaleb aktiivselt Eesti rahvuslike katuseehitusstandardite koostamisel. Koostöös Eesti Standardikeskusega on meil seni valminud metall-, kivi-, kiudtsement- ja lamekatuste standardid.

Lisaks on Eksklusiivehituse OÜ juhatuse liige Peeter Kärp rahvusvahelise katusemeistreid koondava föderatsiooni IFD (The International Federation for the Roofing Trade) viilkatuste tehnilise komitee liige ja Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liidu juhatuse liige. Seega saame öelda, et panustame olulisel määral oma kutseala kvaliteedi tagamisse ja heasse mainesse.

Loodame olla nii uutele kui ka olemasolevatele tellijatele professionaalseteks partneriteks katuse- ja fassaadiehituse ning vastavate materjalide müügi alal.