2022. aasta suvel renoveerisime endise suvila amortiseerunud rookatuse lainelise eterniidiga.