Endise suvila amortiseerunud rookatuse renoveerimine lainelise eterniidiga.